vipclinicist@gmail.com 0212 823 48 11 Hergün: 08.30-21.00

İletişim

Radyoloji doktorları, tıbbi görüntüleme yöntemlerini kullanarak hastalıkların teşhisi ve tedavisi için görüntüleri inceleyen ve yorumlayan tıbbi uzmanlardır. Radyoloji, röntgen, manyetik rezonans görüntüleme (MRG), bilgisayarlı tomografi (BT), ultrasonografi (USG), nükleer tıp ve diğer görüntüleme tekniklerini kullanarak hastaların iç organlarını, kemikleri, damarları ve dokularını değerlendirmek için kullanılan bir tıbbi uzmanlık dalıdır.

Radyoloji doktorlarının rolü aşağıdaki gibi alanlarda yoğunlaşmıştır:

  1. Görüntüleme yöntemlerini kullanarak teşhis: Radyoloji doktorları, tıbbi görüntüleme tekniklerini kullanarak hastaların vücutlarını görüntüler ve bu görüntüleri inceleyerek hastalıkları teşhis eder. Örneğin, röntgen görüntüleri ile kırıklar, akciğer hastalıkları gibi durumları değerlendirebilir, BT ve MRG ile iç organların detaylı görüntülerini elde edebilir, ultrasonografi ile gebelik takibi, karaciğer veya tiroid gibi organların değerlendirmesini yapabilir.
  2. Görüntü rehberliğinde invaziv girişimler: Radyoloji doktorları, görüntü rehberliğinde invaziv girişimler gerçekleştirerek tedavi süreçlerine katkıda bulunabilirler. Örneğin, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) veya bilgisayarlı tomografi (BT) eşliğinde biyopsi veya drenaj gibi işlemler gerçekleştirebilirler.
  3. Radyasyon güvenliğinin yönetimi: Radyoloji doktorları, hastaların ve sağlık personelinin radyasyon güvenliğini sağlamak için protokoller ve yönergeler uygular. Radyasyonun olası risklerini azaltmak için gerekli önlemleri alır ve radyasyon dozlarını kontrol eder.
  4. Görüntüleme sonuçlarını yorumlama ve raporlama: Radyoloji doktorları, görüntüleme sonuçlarını dikkatlice değerlendirir ve yorumlar. Ardından, sonuçları hastaların tedavi planlarını yönlendirmek için raporlar ve ilgili sağlık profesyonelleriyle iletişim kurar.

Uzm. Dr. Ahmet Barman

Radyoloji

Get Some Advice?

    X
    Bilgin alın!
    Hemen Arayın