vipclinicist@gmail.com 0212 823 48 11 Hergün: 08.30-21.00

İletişim

Kardiyoloji uzmanları, kardiyovasküler sistemi (kalp ve damarlar) inceleyen ve kardiyovasküler hastalıkların teşhis, tedavi ve yönetiminde uzmanlaşmış tıbbi uzmanlardır. Kardiyoloji, kalp ve damar hastalıkları ile ilgilenen bir tıbbi uzmanlık dalıdır ve kalp, damarlar, arterler, venler ve lenfatik sistem gibi kardiyovasküler sistemdeki hastalıkları kapsar.

Kardiyoloji uzmanlarının rolü aşağıdaki gibi alanlarda yoğunlaşmıştır:

 1. Kardiyovasküler hastalıkların teşhisi: Kardiyoloji uzmanları, hastaların şikayetlerini değerlendirerek, tıbbi öykü alarak, fizik muayene yaparak ve laboratuvar testleri, elektrokardiografi (EKG), ekokardiyografi (EKO), stres testi, manyetik rezonans görüntüleme (MRG), anjiyografi gibi görüntüleme yöntemlerini kullanarak kardiyovasküler hastalıkları teşhis ederler.
 2. Kardiyovasküler hastalıkların tedavisi: Kardiyoloji uzmanları, teşhis edilen kardiyovasküler hastalıkların tedavi planlarını oluşturur ve uygular. Bu tedaviler ilaç tedavisi, lifestyle (yaşam tarzı) değişiklikleri, beslenme yönetimi, egzersiz programları, tıbbi prosedürler (örneğin anjiyoplasti veya kalp kapakçık ameliyatı gibi) veya invaziv prosedürler (örneğin kalp kateterizasyonu veya kalp pili yerleştirme gibi) olabilir.
 3. Kardiyovasküler hastalıkların yönetimi: Kardiyoloji uzmanları, hastaların kardiyovasküler hastalıklarını yönetir ve takip eder. Tedavi planlarını günceller, düzenli kontroller ve testler yapar, hastaların sağlık durumunu değerlendirir ve hastaların hastalıklarını yönetmelerine yardımcı olur.
 4. Kardiyovasküler hastalık risk faktörlerinin değerlendirilmesi: Kardiyoloji uzmanları, hastaların kardiyovasküler hastalık risk faktörlerini değerlendirir ve gerekli durumlarda hastaları bu risk faktörlerini azaltmak için uygun yaşam tarzı değişiklikleri, ilaçlar veya diğer önlemler hakkında bilgilendirir.
 5. Hasta eğitimi: Kardiyoloji uzmanları, hastaları ve ailelerini kardiyovasküler hastalıklar hakkında eğitir, hastaların semptomları, tedavileri, ilaçlar ve yaşam tarzı değişiklikleri hakkında bilgilendirir ve hast

Uzm. Dr. Necdet Filizkaya

Kardiyoloji

Get Some Advice?

  X
  Bilgin alın!
  Hemen Arayın